นายทองดี อย่างภูมิใจ

นายทองดี อย่างภูมิใจ
ภาพการฝึกสอน

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นายทองดี   อย่างภูมิใจ
วัน/เดือน/ปีเกิด    24 เมษายน  2525                                        อายุ  31  ปี
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  3 6306 00549 053                  กรุ๊ปเลือด เอ
ภูมิลำเนา  48  หมู่ที่ 4 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก   63110
บิดาชื่อ นายทีเล  อย่างภูมิใจ                                                    อายุ  54  ปี
มารดาชื่อ นางบละทู  อย่างภูมิใจ                                               อายุ  51  ปี
พี่น้องร่วมบิดา มารดา      จำนวน  3  คน      เป็นบุตรคนที่  1
การศึกษา  อนุปริญญา   สาขา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีพ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครูอาสาสมัครฯบนพื้นที่สูง เลขที่ตำแหน่ง  4679
สถานที่ทำงาน  ศศช.บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 8 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
วิสัยทัศน์ในการทำงาน  เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ก้าวไปข้างหน้า บนพื้นฐานความสุจริตและความพอเพียง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  48 หมู่ที่ 4 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์มือถือ  084-8197137